Disclaimer

Aansprakelijkheid

 

De auteurs zijn zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de training 'Leef! met voedselallergie', onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kunnen de auteurs jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.  

 

Auteursrecht

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Veiligheid


De training 'Leef! met voedselallergie' gaat op een zeer veilige manier met uw digitale gegevens om. Toch blijft er altijd een heel klein risico dat buitenstaanders het systeem binnendringen en toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Handel zelf veilig en verantwoord:

  • Log uit op het moment dat u de website niet meer actief gebruikt.
  • Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plek. 
  • Sla uw gebruikersnaam en wachtwoord niet onbeschermd op in uw computer (bijvoorbeeld in een Word document), maar doe dit in een speciaal daarvoor bedoelde passwordmanager
  • Vergrendel uw computer als u (even) wegloopt.
  • Gebruikt u een draadloze verbinding met uw internetmodem of router, zorg er dan voor dat deze apparatuur beveiligd is met encryptie. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Uw gegevens op de website

Persoonlijke gegevens die u via onze website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het UMC Utrecht - als eigenaar van de Leef met! trainingen - alleen voor het doel waarvoor u ze invult, namelijk uw aanmelding voor de online training Leef met Eczeem! of Leef met Voedselallergie! Uw gegevens gebruikt het UMC Utrecht nooit voor andere doeleinden en worden nooit aan personen buiten uw eigen zorgverlener (die u heeft aangemeld) en het UMC Utrecht ter beschikking gesteld, tenzij u hier toestemming voor geeft. Uw gegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Het UMC Utrecht houdt zich daarbij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

U kunt het UMC Utrecht, zo nodig via uw eigen zorgverlener, altijd vragen om inzage, overdracht of verwijdering van de gegevens die u hebt verstrekt. Als uw gegevens onjuist blijken te zijn, dan passen wij deze gegevens vanzelfsprekend voor u aan.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder dat uw IP-adres wordt geregistreerd en/of opgeslagen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het UMC Utrecht heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.